Verkstadsindustri

Dagens verkstadsindustri står inför stora utmaningar för att behålla lönsamheten. Midroc Automation utvecklar styrsystem för att styra och optimera produktionen och resultatet blir bättre flyt i processen, högre effektivitet och därmed ökad lönsamhet. I våra leveranser ingår även mekanisk utrustning och platsmontage.

Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om några de projekt vi framgångsrikt levererat under fem decennier. För mer information och ytterligare referenser kontakta någon av våra specialister här >>

  • Bosch Rexroth Mellansel (Hägglund drives) >>

    Midroc Automation levererade 2013 ett överordnat styrsystem till Bosch Rexroth Mellansel. Bakgrunden var behovet av receptstyrd styrning i ett automatiskt måleri av Hägglunds hydraulmotorer för att öka kapaciteten och få jämnare kvalitet.

  • Automatisk packlinje Ericsson >>

    Som ett led Ericssons effektivisering av produktionen av basstationer i Gävle levererade Midroc Automation 2006 automatisering av anläggningen för av/på-emballering.