Energi och Process

Midroc Automation är ofta med i hela kedjan då ett omfattande projekt skall genomföras något som ger oss goda möjligheter att realisera kundens målsättningar när det gäller energiförbrukning och vi integrerar energi- och resursoptimering som en viktig del i alla våra projekt.

Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om några de projekt vi framgångsrikt levererat under fem decennier. För mer information och ytterligare referenser kontakta någon av våra specialister här >>

 • Elförsörjning Borås Energi och Miljöcenter >>

  För att säkerställa högteknologiska och säkra komponenter, men också professionella installationer har Midroc Automation fått i uppdrag att säkerställa elförsörjningen både för Borås Energis framtida ”Energi och Miljöcenter” samt den befintliga anläggningen på Sobacken.

 • Byte Kalkhantering Igelsta värmeverk >>

  Midroc Automation hade totalansvaret när Midroc 2014 fick uppdraget att byta ut rökgasreningens kalkhantering på Igelsta värmeverk i Södertälje. En tight tidplan utan några som helst marginaler ställde höga krav på engagemang från alla parter.

 • Styrsystembyte Vattenfall, Uppsala >>

  Midroc genomförde under 2014 ett byte av styrsystem i Vattenfalls anläggning i Uppsala. Tre anläggningsdelar berördes, rökgasreningen, rökgaskondenseringen och UREA behandling.

 • Nytt kontrollrum Preemraff Göteborg >>

  Vart sjätte år görs ett revisionsstopp för att se över anläggningen på Preemraff i Göteborg och i samband med revisionsstoppet 2011 fick Midroc två dygn på sig att flytta Preemraffs kontrollrum. Midroc fick uppdraget att projektleda och detaljprojektera all elkraft och automationsutrustning. Fyra man från Automation och ett femtontal från installation deltog i projektet och ett starkt teamarbete bidrog till att flytten blev en stor framgång. Arbetet präglades av det gemensamma målet "Ett Preem – Ett Midroc".

 • LKAB Rökgasreningsanläggning >>

  LKAB satsar på effektiv rökgasrening i det nya pelletsverket KK4 i Kiruna. KK4 är det enda pelletsverk i världen som har kväveoxidrening. Rökgasreningsanläggningen i KK4 består i övrigt även av elfilter för stoftavskiljning och reningsanläggning för bl a svaveldioxid. Projektet utfördes i samarbete med Alstom som även var huvudleverantör.

 • KA3 & KK4 LKAB >>

  Midroc Automation har framgångsrikt genomfört leveransen av processtyrsystemet till LKABs nya anriknings- och kulsinterverk i Kiruna KA3 och KK4. Projektet innebar den, till dags dato, största installationen av ett ABB 800xA processtyrsystem. Projektet genomfördes på rekordtid med ca 300 ingenjörer och montörer som presenterade och levererade på topp.