Livsmedel

Få branscher är så mångfacetterade och krävande som livs- och läkemedelsindustrin. Kraven på spårbarhet, kvalitet och produktivitet ökar i en accelererande takt.  Midroc Automation erbjuder sina kunder lösningar för att bygga upp, effektivisera och automatisera tillverkningsprocessen och möta höga krav på spårbarhet och kvalitet.

Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om ett axplock av de projekt vi framgångsrikt levererat under fem decennier. För mer information och ytterligare referenser kontakta någon av våra specialister här >>

  • Styrsystembyte Gästrike Vatten 2014 >>

    Gästrike vatten arbetar för att ge sina kunder en trygg och säker vattenförsörjning. Som ett led i att säkra vattenförsörjningen i Gävle uppgraderade man under 2013 den gamla anläggningen och Midroc Automation fick förtroendet att byta ut ett äldre PLC-system mot ett modernt DCS-system med syfte att ge anläggningen den redundans som krävs för att man skall kunna tillgodose genomsnittsförbrukningen.

  • Uppgradering av styrsystem Gevalia 2009 >>

    Midroc Automation har genomfört en uppgradering av styrsystem för Kraft Foods (Gevalias) kaffefabrik i Gävle. Ett viktigt mål med projektet var att öka flexibiliteten i fabriken och genom att öka antalet möjliga flöden göra så att anläggningen kunde utnyttjas effektivare. Detta uppnåddes genom att befintligt Modicon-system uppgraderades till Siemens PCS7, med tillbehöret Route Control som en viktig beståndsdel

  • Midroc Pumpapplikation >>

    I Sverige finns mängder av pumpstationer för dricks- och avloppsvatten där elutrustningen börjar bli föråldrad och behöver uppdateras till nyare teknik. Midroc erbjuder nu en färdig lösning för pumpapplikationer som hjälper kommuner och andra att spara både tid och pengar.