Läkemedel

Få branscher är så mångfacetterade och krävande som läkemedelsindustrin. Kraven på spårbarhet, kvalitet och produktivitet ökar i en accelererande takt.  Midroc Automation erbjuder sina kunder lösningar för att bygga upp, effektivisera och automatisera tillverkningsprocessen och möta höga krav på spårbarhet och kvalitet.

Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om ett axplock av de projekt vi framgångsrikt levererat under fem decennier. För mer information och ytterligare referenser kontakta någon av våra specialister här >>

 • Abbott Medical Optics >>

  Midroc Automation fick uppdraget att integrera en ny huskropp i ett befintligt, GMP-klassat FMS-system för styrning och övervakning av t.ex. luftfuktighet, temperatur, partiklar osv. Fullständig validering utfördes för ändringarna.

 • Läkemedelsföretag >>

  Midroc fick 2014 förtroendet från ett läkemedelsföretag att leverera automationsskåp, konstruktion, programmering och operatörsinterface.

 • Läkemedelsföretag >>

  Midroc Automation har fått i uppdrag att leverera en ny systemlösning för tankgård med integration av tankanläggningens styrfunktioner i befintliga UMS system med en extra operatörsstation.

 • Läkemedelsföretag >>

  Midroc fick 2013 förtroendet från ett läkemedelsföretag att ta fram replikat och införa funktionsförändringar på ett nytt avancerat analyssystem för inhalatorer. Uppdraget slutfördes av Midroc Automation Karlstad som är inriktat på Industriell IT och har specialistkunskaper inom mätteknik och labbautomation.