Kraft

Datahallen, industrianläggningen, kärnkraftverket. Du hittar våra ställverk inom alla branscher där det finns behov av pålitlig och driftsäker kraft. Hög- eller lågspänning, ställverk för fast industrimiljö eller helt portabel. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov. Självklart följer vi med ut på plats och ser till att ställverket kommer i drift, levererad tillsammans med absolut högsta möjliga personsäkerhet. 

Midroc Automation levererar tjänster och produkter inom samtliga spänningsområden och kunderna finns framförallt inom industri- och energibranschen. Vi arbetar med de flesta förekommande fabrikaten på ställverk och väljer det som bäst passar våra kunders strategier. Sedan ett antal år har vi agenturen för ställverk från Natus. Utöver detta har vi tillverkning och montage i egen modern verkstad samt produktförsäljning. 


Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om några de projekt vi framgångsrikt levererat under fem decennier. För mer information och ytterligare referenser kontakta någon av våra specialister här >>

 • Ställverk och reservkraft GRYAAB >>

  Gryaab svarar för reningen av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. För att möta kraven på kväverening och fosforrening satsar Gryaab stort på flera projekt. 2013 engagerades Midroc Automation tillsammans med Midroc Electro inom bl.a. belysning, passagesystem, styranläggning och kraft.

 • Kraftförsörjningsanläggning vattenverk >>

  Lackarebäck är ett av Göteborgs två stora vattenreningsverk och det försörjer stora delar av staden med färskvatten. Midroc Automation levererade 2013 ny kraftförsörjningsanläggning med ett nytt mottagningsställverk och ny reservkraftförsörjning.

 • Byte av Fältfrånskiljare Ringhals >>

  Ringhals genomgår den största omvandlingen någonsin i svensk kärnkraftshistoria. Många komponenter i det 40 år gamla kärnkraftverket byts för att göra Ringhals till ett säkrare, effektivare och mer långlivat kärnkraftverk. Midroc Automation stod för demontaget av 2 gamla fältfrånskiljare 6000A samt montage av 2 stycken nya fältfrånskiljare 8000A för huvudgeneratorernas magnetiseringsström.

 • Ställverksleverans LKAB >>

  LKABs gruva i Kiruna är världens mest avancerade underjordsgruva där driften till stor del sker automatiskt. För att kunna bryta och uppfodra malmen rationellt bygger man system på olika huvudnivåer. 2010 inleddes arbetet med att bygga en ny huvudnivå – KUJ 1365 (Kiruna Under Jord 1 365 m). Över fyra miljoner kubikmeter berg ska brytas ut för den nya huvudnivån, motsvarande en volym av sju Globen-arenor.

 • Västerås lasarett >>

  Midroc Automation har i detta projekt levererat nybyggnad av en transformatorstation med reservkraftsanläggning. Anläggningen har en unik laststyrningsautomatik där styrsystemet integreras med sjukhusets överordnade styrsystem och kontrolltavla. Automatiken är utrustad med full synkronisering och topplast.