Järn och Stål

Den svenska järn- och stålindustrin står inför stora utmaningar för att behålla konkurrenskraft och lönsamhet. Produktionen skiftar till mer högkvalitativa produkter som leder till behov av en mer avancerad och effektivare produktionsprocess. Midroc Automation utvecklar styrsystem för att styra och optimera produktionen och resultatet blir bättre flyt i processen, högre effektivitet och därmed ökad lönsamhet. I våra leveranser ingår även el- och styrmontage och mekanisk utrustning.

Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om några de projekt vi framgångsrikt levererat under fem decennier. För mer information och ytterligare referenser kontakta någon av våra specialister här >>

 • Sandvik Material Technology >>

  Midroc Automation fick i uppdrag att leverera en komplett leverans av 7 traverskranar. I leveransen ingick även felsäkra styrsystem, drivsystem samt ett avancerat vågsystem.

 • SSAB EMEA Oxelösund >>

  Leveransen till SSAB i Oxelösund omfattade ombyggnad av två stycken 320 tons kranar nr 993 & 995 som hanterar flytande stål, ombyggnaden inkluderade ny elutrustning i elrum, ny förarstol, nytt kablage och ny vågutrustning.

 • SSAB EMEA Finspång >>

  Leverans av ett helautomatiskt coil lager med en coilkran, lagerssystem och säkerhetssystem

 • Pumpstationer LKAB >>

  LKABs gruva i Kiruna är världens mest avancerade underjordsgruva där driften till stor del sker automatiskt. För att kunna bryta och uppfodra malmen rationellt bygger man system på olika huvudnivåer. 2010 inleddes arbetet med att bygga en ny huvudnivå – KUJ 1365 (Kiruna Under Jord 1 365 m). Över fyra miljoner kubikmeter berg ska brytas ut för den nya huvudnivån, motsvarande en volym av sju Globen-arenor.

 • SSAB tunnplåt Borlänge >>

  Midroc Automation ansvarade för leverans av traverser, skenbundna vagnar, säkerhetssystem och lagersystem. Tidigare hade coils (plåt på rulle) förvarats i ett mellanlager för att vidareförädlas eller levererats till kund. Truckar lyfte ner dem från "hyllor" där de högsta var 15 meter upp. När det gamla lagret efter 25 år ansågs ha gjort sitt såg SSAB möjligheten att byta till ett automatiserat system. En stor investering som på sikt skulle löna sig.