Infrastruktur

Stopp i trafiken kostar miljoner i förlorad arbetstid varje år. Med ett intelligent kommunicerande system med maximal tillförlitlighet, kan trafiken flyta bättre för bilar, cyklister och gångtrafikanter.

Oavsett om det gäller motorvägsnät, järnvägsnät eller tunnlar har infrastrukturlösningar mycket högt ställda krav gällande drift- och personsäkerhet. Systemen som används blir fler och fler och det är inte ovanligt med ett 20-tal system som skall integreras i t.ex. en tunnel. Delsystemen ingår också i trafikmyndigheternas styr- och övervakningssystem.

Midroc Automation har i ett flertal projekt agerat huvudleverantör av tekniska system inklusive all installation av el och kraft samt utrustning i form av skyltar, bommar, kameror, fläktar mm.  Förmågan att se helheten i den lokala trafiksituationen kommer med erfarenheten, liksom våra extrema krav på tester och dokumentation.

Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om några de projekt vi framgångsrikt levererat under fem decennier. För mer information och ytterligare referenser kontakta någon av våra specialister här >>

  • Styrsystem Lundbytunneln >>

    2 600 m tunnel är nu uppgraderad och moderniserad med ett av de mest avancerade styrsystemen i landet. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad av Midroc Automation och Installation i Göteborg med betydande underentreprenader av såväl ÅF och Infracontrol. Som bilist möter man moderniseringen i form av ett smidigare trafikflöde med över 100 elektroniska trafikskyltar som kan styra hastigheten, varna för kö, arbete eller olycka samt användas vi utrymning av tunneln.

  • Trafiksystem Norrortsleden >>

    Norrortsleden är en 16 km lång tvärförbindelse mellan E4 vid Häggvik (Uppsalavägen) och E 18 vid Rosenkälla (Norrtäljevägen). Leden förbättrar förbindelserna mellan kommunerna i norra Storstockholm. I oktober 2008 öppnades vägen för trafik. Den första delen av Norrortsleden, Häggviksleden, öppnades för trafik redan 1998. Hela Norrortsleden öppnades för trafik 2008.