Gruvor

De främsta drivkrafterna för automation i gruvbranschen är produktivitet och personsäkerhet. Midroc Remote Mining erbjuder kunden en möjlighet att helautomatisera driften av gruvan genom integrerade, samordnade och fjärrstyrda system och funktioner. Från centrala kontrollrum ovan jord kan färre personer sköta gruvdriften på ett produktionsoptimalt och säkert sätt.

Vi är stolta över att, i ett flertal projekt till världens mest högteknologiska gruvor, ha levererat system som lett till minskad risk, ökad produktivitet och funktionalitet samt lägre miljöpåverkan i våra kunders verksamhet.

Vill du läsa mer om vårt arbete med integrerade system, hållbarhet och säkerhet i gruvor har vi samlat ett antal artiklar (engelska) på den här sidan: Modern Mining Automation >>

 • Process och tågstyrning >>

  Midroc har uppdraget att leverera system för process- och tågstyrning till en stor underjordsoperation. Målet är att fjärrstyra hela underjordsoperationen, effektivisera produktionen och öka personsäkerheten.

 • KUJ 1365 LKAB >>

  Landets största industriprojekt har under de senaste åren pågått i Kiruna då LKAB bygger en ny huvudnivå för järnmalmsbrytning 1365 m under jord. Midroc levererar styrsystem för process och förarlösa helautomatiska tåg samt kraftförsörjning och elmontage. Arbetet resulterar i att LKAB får en säker och miljövänlig anläggning med produktivitet i världsklass för ytterligare minst 20 års utvinning.

 • KA3 & KK4 LKAB >>

  Midroc Automation har framgångsrikt genomfört leveransen av processtyrsystemet till LKABs nya anriknings- och kulsinterverk i Kiruna KA3 och KK4. Projektet innebar den, till dags dato, största installationen av ett ABB 800xA processtyrsystem. Projektet genomfördes på rekordtid med ca 300 ingenjörer och montörer som presenterade och levererade på topp.

 • Pumpstationer LKAB >>

  LKABs gruva i Kiruna är världens mest avancerade underjordsgruva där driften till stor del sker automatiskt. För att kunna bryta och uppfodra malmen rationellt bygger man system på olika huvudnivåer. 2010 inleddes arbetet med att bygga en ny huvudnivå – KUJ 1365 (Kiruna Under Jord 1 365 m). Över fyra miljoner kubikmeter berg ska brytas ut för den nya huvudnivån, motsvarande en volym av sju Globen-arenor.

 • Rökgasreningsanläggning LKAB >>

  LKAB satsar på effektiv rökgasrening i det nya pelletsverket KK4 i Kiruna. KK4 är det enda pelletsverk i världen som har kväveoxidrening. Rökgasreningsanläggningen i KK4 består i övrigt även av elfilter för stoftavskiljning och reningsanläggning för bl a svaveldioxid. Projektet utfördes i samarbete med Alstom som även var huvudleverantör.