Fordon

Produktutveckling, kvalitet, logistik, kostnadsjakt och ny tillverkningsteknik pressar hela tiden fordonsbranschen. På Midroc Automation har vi under många år haft ett nära och framgångsrikt samarbete med såväl fordonstillverkare som maskinleverantörer och spelat en aktiv roll i flera avgörande satsningar.  Med lokal förankring, breda resurser, verksamhetskunnande och en effektiv projektorganisation är vi en välmeriterad samarbetspartner i våra kunders projekt oavsett omfattning och komplexitet.

Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om några de projekt vi framgångsrikt levererat under fem decennier. För mer information och ytterligare referenser kontakta någon av våra specialister här >>

  • LKN – Volvo Cars Torslanda – Karossutrustning V526 >>

    Volvo har ett uttalat mål att stärka sitt varunamn inom gruppen premiumbilar och därför har man tagit fram en helt ny plattform för serien "stora" bilar - SPA - Scalable Product Architecture. Först ut är ersättaren till dagens XC90 och den kommer att tillverkas med normal förbränningsmotor och som ladd hybrid med förbränningsmotor. Midroc har varit delaktiga i en del av det totala projektet som nu håller på att färdigställas på plats i Torslanda. Midroc har varit underentreprenör åt LKN Industriautomation AB.

  • LKN – Volvo Cars Olofström – Karossutrustning V526 >>

    Volvo skall ersätta den gamla XC90 och detta innebär ett behov av en mängd nya produktionsutrustningar. Midroc har varit underentreprenör åt LKN Industriautomation AB och tillsammans med LKN levererar Midroc Automation 10 stycken olika robotceller.

  • LKN – Saab Automobile – Karossutrustning ny Saab 9-5 >>

    Leveransen omfattade ny tillverknings- och sammansättningsutrustning för Saabs kommande bilmodeller SAAB 9-5, där beställare var LKN Industriautomation AB. I leveransen ingick konstruktion, programmering, robotsimulering, byggnation av automatikskåp, installation och drifttagning. Projektet startade i augusti 2009 och pågick till februari 2011 med den mest projektintensiva perioden från september 2009 – juli 2010.