Samarbetsförmåga

Ensam är inte stark. Inom hela Midroc-koncernen tror vi på att göra saker tillsammans; tillsammans med våra kunder, tillsammans inom våra egna projektteam och i samarbete med olika partners.

När de gemensamma målen är viktigast och alla bidrar med effektiva insatser för att möta våra utmaningar upplever man den projektkultur som kännetecknar det som vi kallar ”Midroc-andan”. En känsla av att inget är omöjligt när vi arbetar tillsammans. Midroc Automation har också långtgående samarbeten med flera väletablerade partner inom automationsområdet. Det är leverantörer av såväl mjukvara som hårdvara för system som för mekanik och annan processutrustning och infrastruktur.

Tillsammans med dem skapar vi attraktiva erbjudanden som tillgodoser kundernas strategier för teknikval, i hela spannet från kraftförsörjning till avancerad produktionsstyrning.

Vi arbetar med långsiktigt med att vara en certifierad partner till ett flertal leverantörer inom automationsområdet för att kunna ta fram effektiva lösningar och samtidigt erbjuda våra medarbetare långsiktig utveckling.

Together to get there.