Projektförmåga

Projektförmåga beskriver hur vi skapar konkurrenskraft tillsammans med våra kunder. Projektförmåga innebär att vi tar vi helhetsansvar. I många industriprojekt kommer det mesta av funktionen genom automationen av utrustningen. Genom att inkludera mekanik och processutrustning i vårt åtagande ger vi våra kunder ökad trygghet och enkelhet.

Som obunden leverantör med väletablerade partners kan vi välja en optimal lösning, samtidigt som vi tillgodoser kundernas teknikval, i hela spannet från kraftförsörjning till avancerad produktionsstyrning.

Projektförmåga innebär också kapaciteten – resursmässigt och finansiellt – att genomföra stora och komplexa industriprojekt, ofta med ett högt innehåll av köpta tjänster. Bland våra referenser finns projekt på 100 000-tals mantimmar med ordervärde i miljardklassen.

Det flesta av våra medarbetare har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med produktionseffektivisering. Att inom givna ramar i tid och pengar, tillsammans med kollegor från Midroc, åstadkomma en funktion som möter kundens förväntningar skapar en speciell nerv i arbetet.

Våra åtaganden styrs av en välbeprövad projektmodell som genomsyrar allt vi gör och skapar ett tydligt och målfokuserat engagemang bland alla projektmedarbetare.

It’s all about getting it done.