Affärsförmåga

För oss är ett projekt en affär där båda parter skall vara långsiktigt nöjda. Affärsförmåga handlar om att kunna genomföra affärer, att alltid se möjligheter och ha rätt förutsättningar. Vi har ett öppet och dynamiskt sinne kring affärsmöjligheter – oberoende av bransch, teknik eller geografi. På marknaden bryter vi den vedertagna branschlogiken när våra åtaganden även omfattar mekanik och processutrustning.

För att kunna vara den pålitliga partner som krävs i stora industriprojekt har vi samlat omfattande resurser i vår egen organisation. Summan av våra satsningar på kunskap, resursbredd och rutiner gör vårt erbjudande konkurrenskraftigt och tilltalande. Vi vill och kan ta totalansvar – och gör det.

I vår vardag hanterar vi projektrisker och arbetar nästan uteslutande under funktionsansvar med både fast pris och tidplan.

Stora projekt kräver en tillräcklig finansiell styrka, särskilt när de har ett högt innehåll av köpta tjänster. Midroc Automation ingår Midroc Europe-koncernen och kan därmed möta högt ställda krav för säkerhet och garantier inom det området.