Vår kultur

Midrocs företagskultur bygger på hög affärsetik och god samarbetsförmåga, på engagemang och en vilja att överträffa förväntningar. Saker som ger ett mervärde för kunden. Den bygger också på ett dynamiskt ledarskap där vi sätter våra medarbetare och arbetsgrupper i centrum och där vi lägger fokus på eget ansvar och utveckling.

Vi tror att det bästa sättet att nå ökad, långsiktig, framgång är att ge våra anställda möjligheten och utrymmet att ta hand om sig själva. Både hemma och på jobbet. Medarbetarna är det viktigaste vi har och vi vill stimulera det personliga ansvaret för både yrkesmässig och personlig utveckling.  Vi är fast övertygade om att personer som har en tillvaro i balans både trivs och presterar bättre.