Nyheter

CSR certifiering

2017-10-24

Som första bolag i Skandinavien har Midroc Automation ackerediterats på nivå 4 i DNV:s "CSR Performance Ladder".

Totalt gjordes en bedömning på 7 områden; Arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, etik och antikorruption, konsumentfrågor, miljö samt samhällsengagemang och utveckling.