Kalla fakta

Midroc Automation
Midroc Automation är ett av Sveriges ledande automationsföretag med en omsättning på ca 500 Mkr och med ca 180 anställda på 8 orter i Sverige. Ledningen består av VD Jonas Bergmark och en ledningsgrupp med stabsfunktioner. Organisationsnumret är 556973-2828 och styrelsen har sitt säte i Solna, norr om Stockholm.

Midroc Electro gruppen
Midroc Automation ingår i Midroc Electro gruppen tillsammans med Midroc Electro som är ett av landets ledande företag inom elinstallation. Det betyder att vi i ett och samma projekt kan kombinera olika kompetensområden. Inte enbart industriell automation utan också elinstallation, kraft, ställverk och apparatskåp. Midroc Electro gruppen har tillsammans över 1 900 medarbetare på 58 orter i Sverige. Företaget ingår i koncernen Midroc Europe.  

Midroc Europe
Utvecklar bolag inriktade på tjänster mot fastighets-, bygg-, industri- samt miljösektorn.

  • Omsättning: 5,6 miljarder
  • Antal anställda: 3 600

 

Länk till Midroc-gruppens hemsida.