Vår historia

Allt började med det så kallade bergrumsprojektet, ett historiskt industriprojekt som syftade till att skapa underjordiska lager för raffinerade petroleumprodukter i Saudiarabien.

Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi fick projektordern i samarbete med Svensk Industri och en rad svenska företag. För att kunna genomföra det gigantiska projektet förvärvades och startades en rad bolag både i och utanför Sverige. Bland dem projektbolaget ABV Rock Group, som verkade sammanhållande för hela projektet.

För att skapa struktur bland alla dessa förvärv startade sedermera
Al-Amoudi tillsammans med Lennart Wikström koncernen Midroc Europe, vilken alla bolagen från bergrumsprojektet blev en del i. Man var vid denna tidpunkt på väg att färdigställa bergrummen i Saudiarabien, och fokus lades om för att utveckla vart och ett av bolagen i koncernen i nya riktningar. Grunden för vad Midroc Europe är i dag lades.

Detta var 1996, men historien för vart och ett av våra dotterbolag sträcker sig i flera fall längre tillbaka än så. Redan 1904 startades det första av Midroc-bolagen, många andra mellan 1940 och 1980. Mohammed Al-Amoudi har kvar sitt ägarskap i koncernen tillsammans med familjen Wikström, som genom Lennart Wikströms söner, Roger och Christer Wikström, också leder den dagliga verksamheten.

 

Midroc, från början till idag

1900

 • Metalock
  startas

1940-1980

 • Metalock-metoden uppfinns
 • En rad framtida
  Midroc-bolag startas:
  Elektro-Montage
  Elektroswede
  Prefa
  Rodoverken
  Alucrom
  WP-system
  IFO Rörkonsult
  m.fl

1990

 • Saudi Strategic
  Storage Program,
  pågår mellan åren
  1987–2010
 • ABV Rock Group AB

1996-

 • Midroc Europe föds
 • Konsolidering av bolag, omstrukturering
 • Uppstart av
  fastighetsutveckling
 • Utlandsetableringar
 • Internt kulturarbete
 • Midroc Business School
 • Midroc New Technology